EGIDA 2019

17 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się ćwiczenia EGIDA ‘19, w których udział wzięli rezerwiści z powiatu dąbrowskiego. Ćwiczenia te miały na celu praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Policjanci w praktyczny sposób sprawdzili, jak działa system powoływania rezerwistów w sytuacji zagrożenia kraju.

Ćwiczenia te to niezbędny i istotny element doskonalenia działań Policji w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem ćwiczeń uczestnicy odświeżyli wiedzę z zakresu zadań, obowiązków i uprawnień osób, którym nadano przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji oraz działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Uczestnikom przypomniano zasady: przypadki i sposoby posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy oraz uwarunkowania dotyczące działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa. Zajęcia z bhp oraz pierwszej pomocy przeprowadził Andrzej Dziedzic.

Przewiń do góry