BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

W Szczucinie w dniu 30.06.2020 r. o godz. 13:00 Biuro D-U BHP przeprowadziło praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Za przebieg ćwiczeń odpowiadał Dyrektor przedszkola. Celem akcji było nabycie przez dzieci oraz personel umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie się z zasadami bezpiecznej zorganizowanej ewakuacji pozbawionej elementów paniki. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczucinie. Koordynatorem ćwiczeń był inspektor ochrony przeciwpożarowej Andrzej Dziedzic.

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkola i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci oraz pracownicy sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek a OSP przystąpiła do ugaszenia „pożaru” w kuchni przedszkola. Następnie przyszedł czas na zapoznanie wszystkich a przede wszystkim najmłodszych z wozami OSP z KSRG oraz praktyczne przećwiczenie gaszenia ognia. Na koniec ćwiczeń wszyscy uczestnicy otrzymali płyty DVD NAPO, linijki z algorytmem pierwszej pomocy, ulotki (bezpieczne wakacje, ochrona przeciwpożarowa). Materiały edukacyjne dostarczyli: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic (członek sieci ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB).

Przewiń do góry