Pokazy pierwszej pomocy w ramach wydarzenia „Szanuj zdrowie”

„Szanuj zdrowie” to wydarzenie, jakie 21 października 2021 r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Lisiej Górze, zorganizowane we współpracy z Okręgowym Inspektoratem w Krakowie (oddział w Tarnowie), KRUS, KMP oraz PSP
w Tarnowie, OSP Lisia Góra a także z Biurem D–U BHP Andrzej Dziedzic.

Celem wydarzenia było uświadomienie uczniom, jak ważne jest nasze zdrowie i życie, oraz jak powinno się postępować, gdy jesteśmy świadkami wypadku. Poprzez działalność prewencyjną, w takich wydarzeniach uczymy bezpiecznych zachowań, właściwych nawyków w drodze do szkoły, w okresie wakacji jak i ferii oraz w czasie czynności wykonywanych w gospodarstwie domowym.

W ramach wydarzenia została przeprowadzona ewakuacja dzieci i młodzieży ze szkoły pod czujnym okiem strażaków z PSP w Tarnowie oraz pokaz ratowania kierowcy z rozbitego auta w wypadku drogowym przez strażaków
z OSP Lisiej Górze. Z kolei policjanci z Ruchu Drogowego KMP Tarnów zorganizowali konkurs w miasteczku rowerowym polegający na bezpiecznej jeździe na rolkach i rowerze. Dla najmłodszych klas I-III pracownicy KRUS przygotowali pogadankę dotyczącą promowania pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Uczniowie klas IV oraz VI uczestniczyli w indywidualnych instruktażach z udzielania pierwszej pomocy i mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na fantomach Little Anne. Dla uczniów klas VII i VIII został zorganizowany pokaz pierwszej pomocy, a ochotnicy wzięli udział w zawodach z prowadzenia resuscytacji
krążeniowo–oddechowej (RKO). Wszyscy biorący udział w warsztatach z pierwszej pomocy otrzymali symboliczne upominki od Biura D-U BHP oraz CIOP-PIB.

Na zakończenie, laureatom konkursów wręczono dyplomy i nagrody, ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Krakowie, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie oraz Wójta Gminy w Lisia Góra.
W konkursach, pokazach i prelekcjach  uczestniczyło blisko 300 uczniów. Andrzej Dziedzic przekazał na ręce Dyrektora szkoły plakaty CIOP-PIB związane z bezpieczeństwem uczniów.

Relacja: Tarnowska.tv

Relacja: Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

 

Przewiń do góry