Andrzej Dziedzic doktorem nauk o zdrowiu

Obrona? Zazwyczaj kojarzona jest z rodzajem działań prowadzonych aby zapobiec opanowaniu terenu przez przeciwnika i uniemożliwienie mu realizacji zakładanych celów. Do najczęściej wymienianych „obron” zalicza się Obronę Częstochowy w okresie 18 listopada – 27 grudnia 1655 r.

 A ja dzisiaj miałem swoją obronę, tj. najważniejszy egzamin w karierze zawodowej jak i naukowej. Moja obrona polegała na potwierdzeniu umiejętności dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów badawczych – tak, to była obrona rozprawy doktorskiej, która była ostatecznym sprawdzeniem kwalifikacji doktoranta. 10 lat badań oraz 3 lata wytężonej pracy zaowocowało tym, że po mojej obronie w dniu 13.04.2022 r. Komisja Doktorska przedstawiła wniosek do Rady Naukowej IMW w Lublinie o nadanie mi tytułu doktora nauk o zdrowiu.

Decyzją Rady Naukowej IMW z dnia 21 kwietnia 2022 r. został nadany mi stopień doktora nauk o zdrowiu.

Przewiń do góry