Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

Pod takim tytułem w dniu 23.09.2022 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona między innymi kosztom wypadków przy pracy.

Konferencję rozpoczęła Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Następnie list do uczestników konferencji od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytał minister Christian Młynarek Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, podkreślając, że inwestowanie w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy jest bardzo ważne, a współpraca różnych jednostek w tym zakresie, to istotny sygnał dla wszystkich uczestników rynku pracy.

Miałem zaszczyt i przyjemność wygłosić referat pt. Wypadki przy pracy w opinii biegłego sądowego (ile jest warte życie ludzkie).

Wycena ludzkiego życia to rzecz nie łatwa, ale możliwa. Wszystko jest do obliczenia pod warunkiem, że działa się na gruncie myślenia prawniczego a nie bawi się w filozoficzne rozważania o tym czy życie człowieka w ogóle można wycenić (z filmu Worth). Przestrzeganie przepisów służy bowiem tworzeniu bezpiecznych warunków pracy i jest wyrazem dbałości o zdrowie i życie wszystkich osób pracujących w danej firmie. Czasem minimalne zainwestowanie w bhp może uratować ludzkie życie jednak rzeczywistość niestety jest inna. 

Pracodawco, pracowniku, służbo bhp pamiętaj zdrowie i życie ma się jedno – szanuj je!

Przewiń do góry