WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 

 

10. Półmaraton warszawski

29 marca na linii startu 10. półmaratonu warszawskiego stanęło 12996 osób. Gdy w 9. półmaratonie warszawskim pokonałem dystans 21,0975 km moja przygoda z biegami długodystansowymi wisiała na włosku. Odnowiony uraz, który nie ustępował i dawał znać przy każdej okazji ograniczył w znacznym stopniu moje bieganie. W styczniu br. oddałem się w ręce trenerów z CREATORa w Dąbrowie Tarnowskiej aby przygotowali mnie profesjonalnie do normalnego biegania i złamania czasu tj. ukończenia półmaratonu w ok. 1 h 45 min. W dwa miesiące osiągnąłem zamierzony cel – kondycja z dnia na dzień rosła aż do feralnego piątku 27.02. gdy na bieżni na krótkim dystansie „wykręcałem” 17km/h i… nacisnąłem przez przypadek „STOP”.

Więcej…

 

8. OGÓLNOKRAJOWA KONFERENCJA MIESIĘCZNIKA ATEST

Miesięcznik ATEST – OCHRONA PRACY zaprosił Biuro D-U BHP do przeprowadzenia instruktaży z pierwszej pomocy na 8. ogólnopolskiej konferencji miesięcznika Atest nt. „Ocena ryzyka zawodowego – obowiązki służby BHP i rozwiązania stosowane w praktyce". Podczas konferencji będziecie Państwo mogli wziąć udział w instruktażu udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczestników instruktażu przeprowadzi na fantomie szybkie badanie urazowe wg. ITLS, które pozwoli na rozpoznanie zaburzeń podstawowych funkcji życiowych oraz wykrycie urazów zagrażających zdrowiu i życiu poszkodowanego. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności praktycznych jak również przygotowanie wybranej grupy osób do bezpiecznego, prawidłowego i zgodnego ze współczesnymi standardami udzielania pierwszej pomocy zarówno w sytuacjach codziennych, jak i wyjątkowych. Uczestnicy szkolenia ćwiczą na: manekinach do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej; manekinie do wykonywania rękoczynu Heimlicha; manekinie urazowym i ewakuacyjnym z ograniczonych przestrzeni i niebezpiecznych miejsc.

Więcej…

 

Targi BHP w Katowicach 2015

W dniach 10-12.03.2015 r. w Katowicach odbyła się 17. edycja Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP. W tegorocznej wystawie swój udział zgłosiło ponad ponad 80 firm z Chin, Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Polski.

Równolegle z targami odbywały się konferencje i wykłady tematyczne, prowadzone przez specjalistów z PIP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy z Radomia oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego z Warszawy.

Więcej…

 

CreatoR - ZMIEŃ swoje ciało, zmień swoje ŻYCIE!

Dwa miesiące temu chcąc odzyskać formę po doznanej kontuzji w „Biegu katorżnika”, do dalszego uprawiania biegów długodystansowych postanowiłem oddać się w ręce specjalistów CreatoR w Dąbrowie Tarnowskiej. Treningi personalne z Arturem i Dawidem pod okiem dietetyka Michała przyniosły pożądany efekt. Łatwo nie było i nie jest bo wycisnęli i wyciskają Panowie ze mnie ostatnie potyPuszcza oczko

Więcej…

 

Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!

Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!” pod takim hasłem ruszył V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Więcej…

 

KRAV MAGA - Piotr Dziedzic - przyjdź, zapisz się - zapewnij bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim

KRAV MAGA jest systemem walki wręcz, a także samoobrony dla osób cywilnych,  używanym przez siły zbrojne, policję, straż graniczną i inne służby – w tym również jednostki specjalne i antyterrorystyczne. Prosty i maksymalnie skuteczny system, który opiera się na wzmacnianiu podstawowych odruchów obronnych człowieka. Szybki do nauczenia – również dla osób, które nigdy nie ćwiczyły żadnych form walki.

Więcej…

 

Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie - rekrutacja

31.01.2015 r. studenci Politechniki Krakowskiej studiów podyplomowych „Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie” uczestniczyli w ostatnich w tym semestrze zajęciach z zakresu pierwszej pomocy kończąc tym samym blok techniczny. Podczas zajęć praktycznych zmierzyli się z różnymi przypadkami mogącymi wydarzyć się na placu budowy. Poznali najnowsze wytyczne ERC przy wykonywaniu RKO. Ćwiczyli również szybkie badanie urazowe wg. ITLS aby po nim móc przystąpić do czynności ratunkowych w tym zaopatrywania ran, złamań, zwichnięć itp.

Więcej…

 

GCKCziS godne naśladowania

Nowy Rok rozpoczęliśmy od szkolenia z pierwszej pomocy. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy zorganizowało po raz kolejny dla swoich pracowników szkolenie z pierwszej pomocy. GCKCziS postawiło na praktyczne ćwiczenia z tego zakresu a nie na zakup certyfikatu przez Internet jak to ma miejsce w ostatnim czasie w naszym rejonie. „Pracownicy pracują z młodzieżą w bibliotekach, czytelniach oraz świetlicach i muszą znać praktyczne aspekty udzielania pierwszej pomocy”. Taka postawa jest godna naśladowania gdyż to od nas zależy czy uratujemy komuś życie.

Więcej…

 

Spotkanie sprawozdawcze Oddziału Tarnów w ramach OSPSBHP

W dniu 9.01.2015 r. odbyło się spotkanie „opłatkowe” Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Tarnowie. W trakcie spotkania Prezes Oddziału Stanisław Ciołek przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2014 r., które zostało przyjęte przez obecnych członków. Po zatwierdzeniu sprawozdania zostali przedstawieni nowi członkowie, którzy podzielili się swoim doświadczeniem w bhp. W trakcie spotkania członkowie, którzy nie posiadali jeszcze honorowej odznaki przynależności do Stowarzyszenia otrzymali je z rąk Prezesa oraz Skarbnika Stanisława Kwaśnego.

Więcej…

 

Boże Narodzenie - Nowy Rok 2015

 

42. Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

2 grudnia 2014 r. w Sejmie ogłoszono wyniki 42. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Kapituła konkursowa przyznała nagrody i specjalne wyróżnienia. Najbardziej skuteczny jest dobry przykład i promocja skutecznych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy powiedziała podczas uroczystości podsekretarz stanu Małgorzata Marcińska. Zwróciła też uwagę na nowość tegorocznej edycji konkursu  gdzie oprócz stałych kategorii konkursowych takich jak: rozwiązania techniczne i technologiczne, prace naukowo-badawcze było dodanie kategorii: przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne. Działania z nią związane pomagają w eliminowaniu zagrożeń psychospołecznych, które wyrastają na jeden z głównych problemów współczesnego rynku pracy" – dodała wiceminister Marcińska.

Więcej…

 

Potwierdzenie kompetencji zawodowych - certyfikat dla Andrzeja Dziedzica

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP poruszane były tematy związane z zasadami doboru sprzętu ochrony układu oddechowego. To kolejne seminarium szkoleniowe zorganizowane przez CIOP-PIB tym razem w jego oddziale zamiejscowym tj. Zakładzie Ochron Osobistych w Łodzi. W trakcie jego trwania 15.12.2014 r. odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2015 rok.

Więcej…

 

Studia podyplomowe PRAWA DOWODOWEGO na Uniwersytecie Jagiellońskim

Coraz większa specjalizacja na rynku usług bhp oraz rosnące wymagania osób korzystających z tych usług wymuszają ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy. Przed podjęciem pierwszych bądź kolejnych studiów podyplomowych warto więc zadać sobie pytanie o sens i cel studiowania. Motywacją do podjęcia studiów powinna być rzeczywista chęć poprawy jakości realizowanych zadań zawodowych. To stwierdzenie być może brzmi idealistycznie, ale mając je na względzie można uniknąć wielu rozczarowań.

Więcej…

 

SHE DAY – DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA i ŚRODOWISKA w GRUPIE ŻYWIEC

Misją Grupy Żywiec jest ciągła poprawa bezpieczeństwa pracy, aby w przyszłości osiągnąć poziom zero wypadków i incydentów. W ramach bezpieczeństwa skupiono się na prawidłowym rejestrowaniu danych dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności na identyfikatorach nieprawidłowości, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz niebezpiecznych zachowaniach. Zastosowano wizualne znakowania dotyczące bezpieczeństwa (np. ciągi komunikacyjne, dostęp do gaśnic i hydrantów, informacja o wymaganych środkach ochrony indywidualnej, miejsca parkingowe i postoju ciężarówek).

Więcej…

 

XXI edy­cja kon­kur­su pra­co­daw­ca or­ga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej w Ma­ło­pol­sce 2014 rozstrzygnięty

W przed­ostat­ni dzień paź­dzier­ni­ka w Dwor­ku Bia­ło­prąd­nic­kim odbył się ju­bi­le­usz 95-le­cia Pań­stwo­wej In­spek­cji Pracy, pod­czas któ­re­go wy­bra­no także zwy­cięz­ców XXI edy­cją kon­kur­su pra­co­daw­ca or­ga­ni­za­tor pracy bez­piecz­nej w Ma­ło­pol­sce. Ma on na celu pokazać pracodawcom pozytywne przykłady w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Sam udział w konkursie może być wykorzystany w promocji firmy, co umożliwia zwiększenie konkurencyjności na rynku. Kandydaci do tytułu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” muszą spełnić szereg wymogów, aby zakwalifikować się do konkursu. Oprócz standardowych dokumentów zawierających m.in. opis firmy, wymagana jest prezentacja, w której firma przedstawia swoje dokonania, głównie w obszarze BHP.

Więcej…

 
Więcej artykułów…