SAWO 2016 - Międzynarodowe Targi BHP w Poznaniu

W dniach 26-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Więcej…

 

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia w naszym kraju został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Bez­pieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy uchwałą z 9 lipca 2003 r. Związkowe obchody z inicjatywy NSZZ „Solidarność” organizowane są od 1991 r. pod nazwą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Więcej…

 

11. Półmaraton Warszawski

3 kwietnia na linii startu 11. Półmaratonu Warszawskiego stanęło kilkanaście tys. osób. Nie ma w Polsce drugiej tak wielkiej imprezy biegowej, która spowodowałaby, że tyle tysięcy biegaczy z całego świata spotka się jednego dnia, w jednym miejscu, by osiągnąć jeden cel – pokonanie dystansu 21,0975 km. To będzie trudny bieg, gdyż nadanie ponad 17 tys. numerów oznacza tłumy biegaczy. Sam start będzie trwał ponad 20 minut (indywidualny czas każdego z biegaczy zostanie zmierzony za pomocą chipa, który aktywuje się w momencie przekroczenia linii startu).

Więcej…

 

Ćwiczenia ewakuacyjne, pierwszej pomocy i samoobrony w ZSG Brzeźnica na prima aprilis

W Zespole Szkół Gminnych w Brzeźnicy Dyrektor ogłosił alarm przeciwpożarowy i wezwał do natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły. Młodzież szkolna oraz pracownicy sprawnie opuścili szkołę ale ze względu na padający deszcz zgromadzili się tuż za drzwiami wejściowymi. Oceniający ćwiczenia Andrzej Dziedzic inspektor ochrony przeciwpożarowej podsumował ewakuację i przedstawił uczestnikom plan ćwiczeń, który może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. Tak zaczęły się ćwiczenia ewakuacyjne połączone z nauką pierwszej pomocy i samoobrony.

Więcej…

 

WIELKANOC

 

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016

Zapraszam do udziału w XXIII. edycji Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016, które odbędą się w dniach 26-28 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zachęcam do odwiedzenia stoiska CIOP-PIB

oraz

czasopisma PROMOTOR i organizowanej II  KONFERENCJI: Bezpieczna praca na wysokości

Więcej…

 

Organizacja systemu pierwszej pomocy w T.C. Dębica S.A.

W każdym zakładzie pracy powinien być wdrożony zorganizowany system ratowniczy. Pomaga on nie tylko w kwestiach związanych z pierwszą pomocą poszkodowanym, ale również pomocą przy ewakuacji i zagrożeniach pożarowych. Mając sprawnie działający system ratowniczy istnieje duże prawdopodobieństwo szybkiego podjęcia działań ratujących zdrowie i życie pracowników. Odpowiednie szkolenia z pierwszej pomocy i ewakuacji pomagają w wyobrażeniu sobie potencjalnego zagrożenia i próby podjęcia odpowiednich działań zmierzających do pomocy poszkodowanym.

Więcej…

 

Pierwsza pomoc - Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie Politechnika Krakowska

30.01.2016 r. studenci Politechniki Krakowskiej studiów podyplomowych „Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie” uczestniczyli w ostatnich w tym semestrze zajęciach. Była to pierwsza pomoc kończąca tym samym tzw. blok techniczny IV edycji studiów. Studenci zmierzyli się z różnymi przypadkami mogącymi wydarzyć się na placu budowy. Dla niektórych uczestników było to nowe doświadczenie. Praktyczne ćwiczenia z szybkiego badania urazowego wg ITLS, profesjonalny sprzęt do nauki pierwszej pomocy a przy tym symulacje wypadkowe mające na celu przybliżenie akcji ratunkowej i racjonalnego myślenia przy jej udzielaniu a wszystko po to aby w razie konieczności móc przystąpić do czynności ratunkowych.

Więcej…

 

KRAV MAGA sprawdzian / egzamin nabytych umiejętności

KRAV MAGA jest systemem walki wręcz, a także samoobrony dla osób cywilnych,  używanym przez siły zbrojne, policję, straż graniczną i inne służby – w tym również jednostki specjalne i antyterrorystyczne. Prosty i maksymalnie skuteczny system, który opiera się na wzmacnianiu podstawowych odruchów obronnych człowieka. Szybki do nauczenia – również dla osób, które nigdy nie ćwiczyły żadnych form walki. KRAV MAGA nie jest sportem. Ponieważ z założenia służy samoobronie, nie ma w niej współzawodnictwa, zaś trening służy wyłącznie zastosowaniom praktycznym w walce realnej.

Więcej…

 

PS ENERGOTERM dba o bezpieczeństwo pracowników

W 2014 r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. w Toruniu korzystało z usług Biura D-U BHP Andrzej Dziedzic w realizacji szkoleń specjalistycznych bhp i pierwszej pomocy dla swoich pracowników. Po dwóch latach Spółka ponownie zleciła szkolenia okresowe BHP Andrzejowi Dziedzic. Tym razem do realizacji tego zadania Biuro zaprosiło Janusza Borówkę specjalistę z zakresu azbestu. To efekt współpracy pomiędzy ekspertami ds. BHP certyfikowanymi przez CIOP-PIB.

Więcej…

 

Zdrowych radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016 życzę

 

Potwierdzenie kompetencji zawodowych - certyfikat dla Andrzeja Dziedzic

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2016 rok.

Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią współpracę członków Sieci z przedsiębiorcami i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników, często już na etapie powstawania firmy.

 

Kto uprawia sport, regularnie ćwiczy na siłowni albo pływa, cieszy się lepszym zdrowiem, rzadziej choruje i dłużej żyje...

Uprawianie sportu wciąga, sprzyja redukcji wagi ciała i szybszej regeneracji sił. Lepszy sen nocą, nieuleganie przesileniom pogodowym i zwiększenie odporności to tylko niektóre z zalet uprawiania sportu. Sport poprawia wydolność układu krwionośnego i oddechowego. Odpowiednio dobrany wysiłek fizyczny może pomóc w walce z nadwagą, nadciśnieniem tętniczym czy osteoporozą.

Więcej…

 

Recertyfikacja - Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.  (tj.: Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z  przepisami przeciwpożarowymi", która to czynność może odbywać się w formie szkolenia, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy jw., czynności związane z  „zapoznaniem pracowników z przepisami przeciwpożarowymi" mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Więcej…

 

Po 8. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MIESIĘCZNIKA ATEST

Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie jest rzeczą priorytetową, dlatego ograniczenie oraz minimalizacja skutków nieszczęśliwych zdarzeń wymaga specyficznego podejścia organizacyjnego i systemowego. Udzielanie przez pracowników pierwszej pomocy w sytuacji wypadku powinno być działaniem zorganizowanego systemu pierwszej pomocy. Czas przybycia służb ratunkowych nie zawsze jest taki sam. Zależy to od odległości między jednostką pogotowia ratunkowego a miejscem wypadku, natężeniem ruchu drogowego oraz dostępem do miejsca wypadku. Pomoc musi być udzielana natychmiast, stąd w każdym zakładzie powinien działać zorganizowany system ratowniczy. System ratowniczy został stworzony po to, aby udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w jak najkrótszym czasie.

Więcej…

 

Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej z KRAV MAGA

Bezpieczeństwo /stan gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwość jego rozwoju/ to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

Więcej…

 
Więcej artykułów…