Chcesz nauczyć się pierwszej pomocy – przyjdź i ćwicz

Pod tym tytułem w dniu 4 września w godz. od 10.00 do 14.00 po raz drugi zostanie zorganizowane przedsięwzięcie w ramach akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” na terenie parkingu Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji oraz Biura Doradczo-Usługowego BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej udział w akcji zapowiedzieli inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy Krakowie, którzy będą udzielać porad prawnych w ramach II edycji kampanii „Szlakiem pierwszej pracy” gdyż jest rosnąca potrzeba dotarcia z pomocą prawną do pracujących i szukających pracy (indywidualne rozmowy z doświadczonymi ekspertami PIP o problemach  związanych z zatrudnieniem, informacje o zmianach  w przepisach prawa pracy, obowiązkach pracodawcy i pracowników, poradniki i wydawnictwa z zakresu prawa pracy).

Więcej…

 

Ławnik sądowy

Na podstawie art.160 § 1 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej po rozpatrzeniu opinii Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika sądowego do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 oraz po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy wybrała: Andrzeja Stanisława Dziedzica (Uchwała Nr XVII/254/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019).

W dniu 30.06.2016 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnowie odbyło się ślubowanie ławników do Wydziału IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego na kadencję 2016 – 2019.

Więcej…

 

Żelazówka przy drodze krajowej nr 73 areną zmagań kierowców w akcji NIE BÓJ SIĘ RATOWAC ŻYCIA INNYM!

W dniu 23.06.2016 r. w miejscowości Żelazówka na drodze krajowej nr 73 wspólnie z policjantami Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny przeprowadziliśmy akcję NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”. Celem akcji jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania bariery strachu przed jej udzieleniem.

Więcej…

 

Ćwiczenia ewakuacyjne

W dniu 23.06.2016 r. przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z OSP z Olesna a także pracownicy techniczni ZOZ Dąbrowa Tarnowska.

Więcej…

 

Wręczenie nagrod laureatom konkursu "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!"

22.06.2016 r. zostały wręczone nagrody finalistom konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! - na wycieczce". W imieniu Burmistrza finalistów powitał - Zastępca Tadeusz Płachta i nie ukrywał zadowolenia z sukcesów młodzieży.

 

Więcej…

 

KONKURS - Edukacja dla bezpieczeństwa Czchów 2016 poziom Szkół Gimnazjalnych - rozstrzygnięty

W dniu 17.06.2016 r. dziedziniec Baszty czchowskiej stał się areną zmagań gimnazjalistów o laur najlepszej drużyny konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! na wycieczce szkolnej”. Właśnie to  miejsce wybrali organizatorzy na finał zmagań drużyn reprezentujących szkoły Gminy Czchów.Więcej…

 

KONKURS - Edukacja dla bezpieczeństwa Czchów 2016 poziom szkół podstawowych - rozstrzygnięty

W dniu 16.06.2016 r. rozpoczął się kolejny finał konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! na wycieczce szkolnej”, organizowany przez Urząd Miasta i MOKSiR Czchów oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.


Więcej…

 

„Moda na życie bez uzależnień" w ramach programu „Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 2016.”

Moda na życie bez uzależnień, narkotyków, alkoholu, przemocy, to przesłanie Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Jego celem jest integrowanie obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.

Więcej…

 

Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje

"Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje" pod takim hasłem dobiega końca VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób.

Więcej…

 

Gimnazjalisci uczą pierwszej pomocy kierowców w Czchowie w akcji "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!"

13 maja 2016 r. parking przy zaporze wodnej na Dunajcu w Czchowie obok kompleksu „Łaziska” po raz kolejny stał się miejscem akcjiNIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!

W akcji uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych z gminy Czchów, która po raz kolejny bierze udział w organizowanym co roku konkursie „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!Akcja była dla uczniów treningiem przed finałem konkursu, który odbędzie się w czerwcu kiedy 6 grup trzyosobowych reprezentujących czchowskie szkoły będzie walczyło o miano najlepszych ratowników.

Więcej…

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizatorem I konferencji: „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP 12 maja 2016 r. zorganizowało I Konferencję Naukową: ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE.

Więcej…

 

Konkurs: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA! w Czchowie rozpoczęty

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” w Czchowie. W dniu 6.05.2016 r. w ZS w Jurkowie młodzież biorąca udział w konkursie została przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz samoobrony.

 

Więcej…

 

SAWO 2016 - Międzynarodowe Targi BHP w Poznaniu

W dniach 26-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Więcej…

 

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia w naszym kraju został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Bez­pieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy uchwałą z 9 lipca 2003 r. Związkowe obchody z inicjatywy NSZZ „Solidarność” organizowane są od 1991 r. pod nazwą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Więcej…

 

11. Półmaraton Warszawski

3 kwietnia na linii startu 11. Półmaratonu Warszawskiego stanęło kilkanaście tys. osób. Nie ma w Polsce drugiej tak wielkiej imprezy biegowej, która spowodowałaby, że tyle tysięcy biegaczy z całego świata spotka się jednego dnia, w jednym miejscu, by osiągnąć jeden cel – pokonanie dystansu 21,0975 km. To będzie trudny bieg, gdyż nadanie ponad 17 tys. numerów oznacza tłumy biegaczy. Sam start będzie trwał ponad 20 minut (indywidualny czas każdego z biegaczy zostanie zmierzony za pomocą chipa, który aktywuje się w momencie przekroczenia linii startu).

Więcej…

 

Ćwiczenia ewakuacyjne, pierwszej pomocy i samoobrony w ZSG Brzeźnica na prima aprilis

W Zespole Szkół Gminnych w Brzeźnicy Dyrektor ogłosił alarm przeciwpożarowy i wezwał do natychmiastowego opuszczenia budynku szkoły. Młodzież szkolna oraz pracownicy sprawnie opuścili szkołę ale ze względu na padający deszcz zgromadzili się tuż za drzwiami wejściowymi. Oceniający ćwiczenia Andrzej Dziedzic inspektor ochrony przeciwpożarowej podsumował ewakuację i przedstawił uczestnikom plan ćwiczeń, który może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. Tak zaczęły się ćwiczenia ewakuacyjne połączone z nauką pierwszej pomocy i samoobrony.

Więcej…

 
Więcej artykułów…