KRAV MAGA - zapewnij bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim - przyjdź i zapisz się!

Zastanawiasz się jak szybko i skutecznie nauczyć się samoobrony? – KRAV MAGA to najlepsza odpowiedź na Twoje pytanie. Twój wiek, płeć i kondycja nie mają znaczenia (trenują kobiety i mężczyźni w wieku od 3 do 60 lat!). KRAV MAGA jest systemem walki wręcz, a także samoobrony dla osób cywilnych,  używanym przez siły zbrojne, policję, straż graniczną i inne służby – w tym również jednostki specjalne i antyterrorystyczne. Prosty i maksymalnie skuteczny system, który opiera się na wzmacnianiu podstawowych odruchów obronnych człowieka. Szybki do nauczenia – również dla osób, które nigdy nie ćwiczyły żadnych form walki. Prostota i skuteczność oraz realistyczne szkolenia podejmowania właściwych decyzji w stresie spowodowały jego rosnącą popularność – zarówno w treningach osób młodszych, starszych, jak i dziewcząt oraz pań.

 

Więcej…

 

"Bezpieczeństwo w transporcie" - Dni Bezpieczeństwa w Grupie AZOTY S.A. w Tarnowie

W dniach 22-23.09.2016 r. po raz trzeci odbył się Dzień Bezpieczeństwa zorganizowany przez GRUPĘ AZOTY S.A. w Tarnowie, którego tematem przewodnim było bezpieczeństwo w transporcie.

 

Więcej…

 

Chcesz nauczyć się pierwszej pomocy – przyjdź i ćwicz

Pod tym tytułem w dniu 4 września w godz. od 10.00 do 14.00 po raz drugi zostało zorganizowane przedsięwzięcie w ramach akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” na terenie parkingu Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji oraz Biura Doradczo-Usługowego BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej udział w akcji wzięli inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy Krakowie, którzy udzielali porad prawnych w ramach II edycji kampanii „Szlakiem pierwszej pracy.”

Więcej…

 

Ławnik sądowy

Na podstawie art.160 § 1 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej po rozpatrzeniu opinii Zespołu  ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika sądowego do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 oraz po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy wybrała: Andrzeja Stanisława Dziedzica (Uchwała Nr XVII/254/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019).

W dniu 30.06.2016 r. w Sądzie Okręgowym w Tarnowie odbyło się ślubowanie ławników do Wydziału IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego na kadencję 2016 – 2019.

Więcej…

 

Żelazówka przy drodze krajowej nr 73 areną zmagań kierowców w akcji NIE BÓJ SIĘ RATOWAC ŻYCIA INNYM!

W dniu 23.06.2016 r. w miejscowości Żelazówka na drodze krajowej nr 73 wspólnie z policjantami Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny przeprowadziliśmy akcję NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”. Celem akcji jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania bariery strachu przed jej udzieleniem.

Więcej…

 

Ćwiczenia ewakuacyjne

W dniu 23.06.2016 r. przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z OSP z Olesna a także pracownicy techniczni ZOZ Dąbrowa Tarnowska.

Więcej…

 

Wręczenie nagrod laureatom konkursu "EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!"

22.06.2016 r. zostały wręczone nagrody finalistom konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! - na wycieczce". W imieniu Burmistrza finalistów powitał - Zastępca Tadeusz Płachta i nie ukrywał zadowolenia z sukcesów młodzieży.

 

Więcej…

 

KONKURS - Edukacja dla bezpieczeństwa Czchów 2016 poziom Szkół Gimnazjalnych - rozstrzygnięty

W dniu 17.06.2016 r. dziedziniec Baszty czchowskiej stał się areną zmagań gimnazjalistów o laur najlepszej drużyny konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! na wycieczce szkolnej”. Właśnie to  miejsce wybrali organizatorzy na finał zmagań drużyn reprezentujących szkoły Gminy Czchów.Więcej…

 

KONKURS - Edukacja dla bezpieczeństwa Czchów 2016 poziom szkół podstawowych - rozstrzygnięty

W dniu 16.06.2016 r. rozpoczął się kolejny finał konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! na wycieczce szkolnej”, organizowany przez Urząd Miasta i MOKSiR Czchów oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.


Więcej…

 

„Moda na życie bez uzależnień" w ramach programu „Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 2016.”

Moda na życie bez uzależnień, narkotyków, alkoholu, przemocy, to przesłanie Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. Jego celem jest integrowanie obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz spotkanie ludzi pomocnych dla innych, potrafiących wspólnie działać, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.

Więcej…

 

Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje

"Bezpiecznie na wsi. Niebezpieczne atrakcje w wakacje" pod takim hasłem dobiega końca VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób.

Więcej…

 

Gimnazjalisci uczą pierwszej pomocy kierowców w Czchowie w akcji "NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!"

13 maja 2016 r. parking przy zaporze wodnej na Dunajcu w Czchowie obok kompleksu „Łaziska” po raz kolejny stał się miejscem akcjiNIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!

W akcji uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych z gminy Czchów, która po raz kolejny bierze udział w organizowanym co roku konkursie „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!Akcja była dla uczniów treningiem przed finałem konkursu, który odbędzie się w czerwcu kiedy 6 grup trzyosobowych reprezentujących czchowskie szkoły będzie walczyło o miano najlepszych ratowników.

Więcej…

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie organizatorem I konferencji: „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP 12 maja 2016 r. zorganizowało I Konferencję Naukową: ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE.

Więcej…

 

Konkurs: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA! w Czchowie rozpoczęty

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” w Czchowie. W dniu 6.05.2016 r. w ZS w Jurkowie młodzież biorąca udział w konkursie została przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz samoobrony.

 

Więcej…

 

SAWO 2016 - Międzynarodowe Targi BHP w Poznaniu

W dniach 26-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Więcej…

 

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia w naszym kraju został ustanowiony przez Sejm RP Dniem Bez­pieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy uchwałą z 9 lipca 2003 r. Związkowe obchody z inicjatywy NSZZ „Solidarność” organizowane są od 1991 r. pod nazwą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Więcej…

 
Więcej artykułów…