Pierwsza pomoc - Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie Politechnika Krakowska

30.01.2016 r. studenci Politechniki Krakowskiej studiów podyplomowych „Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie” uczestniczyli w ostatnich w tym semestrze zajęciach. Była to pierwsza pomoc kończąca tym samym tzw. blok techniczny IV edycji studiów. Studenci zmierzyli się z różnymi przypadkami mogącymi wydarzyć się na placu budowy. Dla niektórych uczestników było to nowe doświadczenie. Praktyczne ćwiczenia z szybkiego badania urazowego wg ITLS, profesjonalny sprzęt do nauki pierwszej pomocy a przy tym symulacje wypadkowe mające na celu przybliżenie akcji ratunkowej i racjonalnego myślenia przy jej udzielaniu a wszystko po to aby w razie konieczności móc przystąpić do czynności ratunkowych.

Więcej…

 

KRAV MAGA sprawdzian / egzamin nabytych umiejętności

KRAV MAGA jest systemem walki wręcz, a także samoobrony dla osób cywilnych,  używanym przez siły zbrojne, policję, straż graniczną i inne służby – w tym również jednostki specjalne i antyterrorystyczne. Prosty i maksymalnie skuteczny system, który opiera się na wzmacnianiu podstawowych odruchów obronnych człowieka. Szybki do nauczenia – również dla osób, które nigdy nie ćwiczyły żadnych form walki. KRAV MAGA nie jest sportem. Ponieważ z założenia służy samoobronie, nie ma w niej współzawodnictwa, zaś trening służy wyłącznie zastosowaniom praktycznym w walce realnej.

Więcej…

 

PS ENERGOTERM dba o bezpieczeństwo pracowników

W 2014 r. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. w Toruniu korzystało z usług Biura D-U BHP Andrzej Dziedzic w realizacji szkoleń specjalistycznych bhp i pierwszej pomocy dla swoich pracowników. Po dwóch latach Spółka ponownie zleciła szkolenia okresowe BHP Andrzejowi Dziedzic. Tym razem do realizacji tego zadania Biuro zaprosiło Janusza Borówkę specjalistę z zakresu azbestu. To efekt współpracy pomiędzy ekspertami ds. BHP certyfikowanymi przez CIOP-PIB.

Więcej…

 

Zdrowych radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016 życzę

 

Potwierdzenie kompetencji zawodowych - certyfikat dla Andrzeja Dziedzic

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2016 rok.

Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią współpracę członków Sieci z przedsiębiorcami i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników, często już na etapie powstawania firmy.

 

Kto uprawia sport, regularnie ćwiczy na siłowni albo pływa, cieszy się lepszym zdrowiem, rzadziej choruje i dłużej żyje...

Uprawianie sportu wciąga, sprzyja redukcji wagi ciała i szybszej regeneracji sił. Lepszy sen nocą, nieuleganie przesileniom pogodowym i zwiększenie odporności to tylko niektóre z zalet uprawiania sportu. Sport poprawia wydolność układu krwionośnego i oddechowego. Odpowiednio dobrany wysiłek fizyczny może pomóc w walce z nadwagą, nadciśnieniem tętniczym czy osteoporozą.

Więcej…

 

Recertyfikacja - Inspektor ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.  (tj.: Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany między innymi do „zapoznania pracowników z  przepisami przeciwpożarowymi", która to czynność może odbywać się w formie szkolenia, przy czym zgodnie z art. 4 ust. 2b ustawy jw., czynności związane z  „zapoznaniem pracowników z przepisami przeciwpożarowymi" mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej lub mieć tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Więcej…

 

Po 8. OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI MIESIĘCZNIKA ATEST

Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie jest rzeczą priorytetową, dlatego ograniczenie oraz minimalizacja skutków nieszczęśliwych zdarzeń wymaga specyficznego podejścia organizacyjnego i systemowego. Udzielanie przez pracowników pierwszej pomocy w sytuacji wypadku powinno być działaniem zorganizowanego systemu pierwszej pomocy. Czas przybycia służb ratunkowych nie zawsze jest taki sam. Zależy to od odległości między jednostką pogotowia ratunkowego a miejscem wypadku, natężeniem ruchu drogowego oraz dostępem do miejsca wypadku. Pomoc musi być udzielana natychmiast, stąd w każdym zakładzie powinien działać zorganizowany system ratowniczy. System ratowniczy został stworzony po to, aby udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w jak najkrótszym czasie.

Więcej…

 

Bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej z KRAV MAGA

Bezpieczeństwo /stan gwarantujący istnienie podmiotu oraz możliwość jego rozwoju/ to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.

Więcej…

 

Prawo dowodowe - Uniwersytet Jagielloński - studia podyplomowe zakończone

Coraz większa specjalizacja na rynku usług bhp oraz rosnące wymagania osób korzystających z tych usług wymuszają ciągłe zdobywanie nowych umiejętności oraz pogłębianie wiedzy. Przed podjęciem pierwszych bądź kolejnych studiów podyplomowych warto więc zadać sobie pytanie o sens i cel studiowania. Motywacją do podjęcia studiów powinna być rzeczywista chęć poprawy jakości realizowanych zadań zawodowych. To stwierdzenie być może brzmi idealistycznie, ale mając je na względzie można uniknąć wielu rozczarowań.

Więcej…

 

"TWOJE ZACHOWANIA - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO" - Dni Bezpieczeństwa w Grupie AZOTY S.A. w Tarnowie

W dniach 17-18.09.2015 r. GRUPA AZOTY S.A. w Tarnowie po raz drugi zorganizowała Dni Bezpieczeństwa, które podzielono na dwie części: plenerową oraz konferencyjną.

Hasłem Dni Bezpieczeństwa było: „TWOJE ZACHOWANIE - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO" a tematem przewodnim konferencji – "BEHAWIORALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA".

Więcej…

 

KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE

Aby sprostać wymaganiom stawianym przez Kodeks pracy oraz Prawo budowlane – Politechnika Krakowska wznowiła kolejną edycję studiów podyplomowych „KOORDYNATOR BEZPIECZEŃSTWA PRACY i OCHRONY ZDROWIA W BUDOWNICTWIE”, którego głównym celem jest nabycie wiedzy i umiejętności do pełnienia tej funkcji w przedsiębiorstwach budowlanych.

Więcej…

 

Portal Usług Elektronicznych - Kurdwanów 2015

6 września 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie promował i wyjaśniał jak poruszać się w systemie PUE na „Dniach Kurdwanowa” w Krakowie. PUE – Portal Usług Elektronicznych ZUS to zestaw nowoczesnych usług elektronicznych świadczonych przez Internet, dedykowanych wszystkim klientom ZUS: płatnikom składek, ubezpieczonym oraz świadczeniobiorcom. Dzięki tej wygodnej formie kontaktu z ZUS można realizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez konieczności wizyty w placówkach Zakładu.

Więcej…

 

NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w Żelazówce na drodze krajowej nr 73

W dniu 3 września br. w miejscowości Żelazówka na drodze krajowej nr 73 wspólnie z policjantami Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny przeprowadziliśmy akcję „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”. Celem akcji jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania bariery strachu (stresu) przed jej udzieleniem.

Więcej…

 

Recertyfikacja - Ratownik KPP

 

Ratownik to osoba uprawniona do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i spełniająca wymagania z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. Tytuł ratownika uzyskuje się po ukończeniu 66-godzinnego kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Daje on najwyższe uprawnienia dla osób nie mających wykształcenia medycznego.

 

 

 

Więcej…

 

Ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w ZOZ Dąbrowa Tarnowska

W dniu 1.07.2015 przeprowadzono kolejne ćwiczenia ewakuacyjno-szkoleniowe w Zesple Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. W ćwiczeniach brały udział jednostki PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z OSP z Olesna i Smęgorzowa a także pracownicy techniczni ZOZ Dąbrowa Tarnowska.

Więcej…

 
Więcej artykułów…