BEZPŁATNE SZKOLENIA BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS

Biuro Doradczo-Usługowe BHP zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach BHP w ramach prewencji wypadkowej ZUS, które odbędą się w Tarnowie:

Zasady doboru środków ochrony indywidualnej do zagrożeń przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi występującymi na stanowiskach pracy wraz z metodami oceny ich stopnia zużycia - termin szkolenia: 7.10.2014 r.

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na substancje chemiczne i ich mieszaniny - termin szkolenia: 21.10.2014 r.

Więcej…

 

Konferencja "Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym"

Biuro Doradczo-Usługowe BHP zaprasza na konferencję „Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym”, która odbędzie się 25 września 2014 r., o godz. 9.30 w Szczucinie

/pow. dąbrowski, woj. małopolskie/.

Miejsce konferencji: ZESPÓŁ HISTORII DROGOWNICTWA

ul. 1-go Maja 39, 33-230 Szczucin

Wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w transporcie drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stresu, zapraszamy na konferencję „Bezpieczeństwo pracy w transporcie drogowym”.

 

Więcej…

 

Bezpiecznie podróżuj z akcją „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”

Biuro Doradczo-Usługowe BHP wraz z Wydziałem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny przeprowadziły akcję „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” Wraz z wybiciem godziny 12tej ruszyliśmy do akcji, której miejscem był plac przed Komisariatem Policji w Szczucinie. Celem akcji jest propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego i nie tylko zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania oporu i strachu przed jej udzieleniem. W ciągu 3 godzin zatrzymano 28 kierowców. W większości przypadków powodem był brak włączonych świateł oraz nadmierna prędkość w terenie zabudowanym. Scenariusz tego przedsięwzięcia od lat jest niezmienny. Funkcjonariusze Policji podczas rutynowej kontroli pojazdu i kierowcy, proponują prowadzącemu pojazd oraz pasażerom udział w krótkim instruktażu z pierwszej pomocy.

 

Więcej…

 

Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela - konferencja w Czchowie

W dniu 12 czerwca 2104 r. w hotelu „Łaziska” w Czchowie odbyła się konferencja „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela”, zorganizowana przez Biuro Doradczo-Usługowe BHP z Dąbrowy Tarnowskiej reprezentujące sieć ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez CIOP-PIB, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, jako koordynator ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej „Stres w pracy? Nie dziękuję!”, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta w Czchowie.

Więcej…

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli popularnie BHP

W dniu 3 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym. Zajęcia poprowadził zaproszony przez Dyrekcję Szkoły Andrzej Dziedzic, nawiązując do tragicznego wypadku jednego z uczniów. Celem spotkania była edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań oraz informowanie o różnorodnych aspektach prawnej ochrony ich pracy. Poruszone zostały kwestie związane z zagrożeniami elektroenergetycznymi popularnie nazwanymi przez słuchaczy „porażeniem prądem”, robotach budowlanych, obsłudze maszyn i urządzeń w tym elektronarzędzi i sprzętu gospodarstwa domowego typu AGD.

Więcej…

 

DZIĘKUJĘ

Dziękuję Sąsiadom, Pracownikom Pomocy Doraźnej ZOZ, Funkcjonariuszom PSP i KKP z Dąbrowy Tarnowskiej, Ratownikom medycznym i innym, którzy udzielili pomocy mojej córce OLI.

 

Konferencja „Wybrane zagrożenia w pracy nauczyciela”

Konferencja Wybrane zagrożenia w zawodzie nauczyciela”

Czchów, 12 czerwca 2014 r.

Hotel Łaziska, ul. Kolonia 4

Wszystkich zainteresowanych tematyką zagrożeń psychospołecznych w  zawodzie nauczyciela oraz bezpieczeństwa pracy w szkole, zapraszamy na konferencję pn. „Wybrane zagrożenia w zawodzie nauczyciela”.

Więcej…

 

"Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w gospodarstwie rolnym i na drodze” poziom szkół gimnazjalnych 2014 - rozstrzygnięty

Piękna pogoda i temperatura powietrza sięgająca 300C oraz gospodarstwo rolne stało się w dniu 23.05.2014 r. areną zmagań gimnazjalistów Gminy Czchów o laur najlepszej drużyny konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w gospodarstwie rolnym i na drodze.”

Po egzaminie teoretycznym, który odbył się w dniu 16.05.2014 r. przyszedł czas na egzamin praktyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zadania dla młodych ratowników nie należały do łatwych.

Więcej…

 

VI Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji i „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!”

Przedsięwzięcie „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” zostało zakwalifikowane do prezentacji posterowej w trakcie VI Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji w dniach 22-23.05.2014 r.

Więcej…

 

Politechnika Krakowska i Dzień Lądowca

.19.05.2014 r. Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zorganizował „Dzień Lądowca”. Program obejmował wiele atrakcji, aby każdy znalazł coś dla siebie m.in.: prelekcje na temat bezpiecznej pracy w budownictwie, prawidłowy montaż rusztowania (bezpieczne rusztowanie), bez­piecz­na praca na wyso­ko­ści (w tym m.in: pre­zen­ta­cja sprzętu do pracy na wysokości – sprzętu ochrony indywidualnej, asekuracja, praca na rusz­to­wa­niu), tech­niki ewa­ku­acyjno – ratunkowe, pierwsza pomoc poszkodowanemu, który uległ wypadkowi na wysokości.

Więcej…

 

"Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w gospodarstwie rolnym i na drodze” poziom szkół podstawowych 2014 - rozstrzygnięty

W dniu 9.05.2014 r. rozpoczął się kolejny finał konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwaNIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w gospodarstwie rolnym i na drodze”, organizowany przez Urząd Miasta i MOKSiR Czchów oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP Andrzej Dziedzic z Dąbrowy Tarnowskiej w ramach działalności sieci ekspertów ds. BHP certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Więcej…

 

Gimnazjaliści uczą kierowców pierwszej pomocy na drodze krajowej E75 w Czchowie

9 maja 2014 r. parking przy zaporze wodnej na Dunajcu w Czchowie obok kompleksu „Łaziska” po raz kolejny stał się miejscem akcji „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM!” Po jesienno zimowej przerwie ponownie ruszyliśmy na drogi małopolski z akcją edukacyjną dla kierowców. Po ulewach poprzedzających akcję nastał piękny słoneczny i ciepły dzień – pogoda sprzyjała organizatorom ale kierujący zapomnieli, że w tym miejscu jest ograniczenie prędkości oraz o obowiązku włączenia świateł.

Więcej…

 

Konkurs: "Edukacja dla bezpieczeństwa: NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w gospodarstwie rolnym i na drodze" - ropoczęty

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w gospodarstwie rolnym i na drodze” w Czchowie. W dniu 26.04.2014 r. w ZS w Jurkowie młodzież biorąca udział w konkursie została przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Więcej…

 

WIELKANOC

 

Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!” pod takim hasłem ruszył IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem upadkom z wysokości, które stanowią najliczniejszą grupę wypadków w pracach rolnych oraz rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej a także indywidualnych zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.

Więcej…

 

SAWO 2014 - Międzynarodowe Targi BHP w Poznaniu

W dniach 9-11 kwietnia 2014 roku w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Więcej…

 
Więcej artykułów…