"Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w administracji” poziom szkół gimnazjalnych w Czchowie 2015 - rozstrzygnięty

16.06.2015 r. MOKSiR w Czchowie stał się areną zmagań gimnazjalistów Gminy Czchów o laur najlepszej drużyny konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa – NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM! w administracji

Po egzaminie teoretycznym, który odbył się w dniu 2.06.2015 r. przyszedł czas na egzamin praktyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zadania dla młodych ratowników nie należały do łatwych.

Co roku gimnazjaliści zmagają się z przygotowanymi scenkami, których celem jest realne przedstawienie sytuacji – wypadku, a następnie udzielenie pierwszej pomocy. Przed MOKSiR w Czchowie czekał na każdą drużynę instruktor i przedstawiał ogólne założenia zmagań konkursowych. Pilnował również aby nikt przed wejściem na teren MOKSiR nie poznał przygotowanych symulacji, tak by każda z drużyn miała równe szanse.

Zadania, które miały wykonać drużyny trzyosobowe przedstawiały się następująco:

Chcecie otrzymać jakieś informacje o Czchowie i w tym celu udaliście się do MOKSiR-u. Po wejściu do budynku MOKSiR-u …

1. Widzicie zakrwawioną na policzku kobietę siedzącą na krześle i trzymającą dziecko (niemowlę), pomieszczenie jest zadymione (pożar), w pomieszczeniach są też inne osoby.

Oceniane: ewakuacja wszystkich osób z MOKSiR, ułożenie na zewnątrz budynku kobiety w pozycji bezpiecznej na lewym boku, przystąpienie do RKO u niemowlęcia, powiadomienie służb ratunkowych.

2. Mężczyzna z licznymi urazami kończyn znajduje się w zadymionym namiocie.

Oceniane: współpraca, działania w maskach w ograniczonej widoczności i porozumiewaniu się, szybkie badanie urazowe, zaopatrzenie ran, powiadomienie służb ratunkowych.

3. W garażu wybuchł pożar.

Oceniane: uruchomienie gaśnicy, ugaszenie symulatora pożaru.

4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Oceniane: poprawność wykonania RKO zgodnie z wytycznymi ERC, współpraca przy wykonywaniu RKO, wykorzystanie i prawidłowe zastosowanie AED, powiadomienie służb ratunkowych.

Po zakończeniu zmagań ratowniczych z każdą drużyną zostały omówione prawidłowe działania oraz tzw. błędy krytyczne.

Rywalizację konkursową rozpoczęła drużyna z ZSiP Złota. W następnej kolejności była ZS Tymowa, ZS Tworkowa, ZSiP Domosławice, PG Czchów oraz ZS Jurków.

Organizatorzy chcieli, aby egzamin praktyczny z zagadnień związanych z pierwszą pomocą był ciekawy i uczył  także czegoś innego niż tylko standardów z tablicy szkolnej lub książki tak, aby zrozumieli, że prawdziwe życie to nie tylko dobra zabawa, ale i odpowiedzialność za swoje czyny i zachowania.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Biuro Doradczo-Usługowe BHP z Dąbrowy Tarnowskiej, które Andrzej Dziedzic reprezentuje sieć ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Gimnazjaliści oceniani byli drużynowo. Punkty zdobyte z testu i z części praktycznej zadecydowały o wyłonieniu zwycięskiej drużyny. Każda drużyna mogła otrzymać max  255 pkt. Wyniki były porównywalne dla wszystkich drużyn. Można wnioskować, że gdyby doszło do udzielania prawdziwej pierwszej pomocy wszystkie drużyny zdałyby egzamin życia. O punktacji generalnej zadecydowały punkty z testu.

I Miejsce: ZS Tworkowa (204 pkt.) w składzie: Dominika Leszczyńska, Sylwia Pach, Bernadeta Merchut

Opiekun: Beata Kania-Skowrońska

II Miejsce: ZSiP Złota (176,66 pkt.) w składzie: Julia Bajdo, Norbert Bajdo, Kacper Szpak

Opiekun: Wojciech Goryca

III Miejsce: ZS Tymowa (157,16 pkt.) w składzie: Maria Sowa, Patryk Malaga, Damian Solawa

Opiekun: Anna Witkowska

Za wszelkie niedogodności oraz stres w imieniu oceniających przepraszam.

WSZYSTKIM GRATULUJEMY

ZSiP Złota

ZS Tymowa

ZS Tworkowa

ZSiP Domosławice

PG Czchów

ZS Jurków