Biuro Doradczo-Usługowe BHP oferuje i poleca swoje usługi w zakresach SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP:

Program szkoleń i seminariów jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb pracodawcy i może obejmować między innymi:

  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
  • wypadki przy pracy, w drodze do i z pracy oraz choroby zawodowe
  • zasady udzielania pierwszej pomocy
  • prawo pracy
  • psychofizyczne cechy pracownika a wykonywanie pracy
  • ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

Wykładowcy nie czytają przepisów z książek, broszur lub innych opracowań, lecz dają rzetelny komentarz, korzystając z własnej ciągle aktualizowanej i pogłębianej wiedzy oraz sukcesywnie nabywanych doświadczeń. Szkolenia są prowadzone przy aktywnym udziale słuchaczy. Odrobina uśmiechu na twarzy, przyjazne i poważne traktowanie każdego słuchacza i utożsamianie się z nim trafia do ich wyobraźni i ułatwia osiągnięcie celu dydaktycznego.

Przewiń do góry