Biuro Doradczo-Usługowe BHP powstało
w 1997 r. w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi doradcze
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy. Firma ma siedzibę w Dąbrowie Tarnowskiej.


Od początku swojej działalności Biuro D-U BHP organizowało i prowadziło szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zajmowało się pełnieniem obowiązków służby bhp dla zakładów pracy.  W grudniu 1997 roku Biuro uzyskało wpis do ewidencji placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego Kuratora Oświaty w Tarnowie i zostało zarejestrowane pod nr 51/30/97, co potwierdziło jakość i profesjonalizm w działalności szkoleniowej. Była to jedna z pierwszych firm szkoleniowych posiadająca taki wpis.

Biuro Doradczo-Usługowe BHP poszukuje ciągle nowych dróg rozwoju przez podnoszenie kwalifikacji osób i jakości usług, świadcząc je kompetentnie, fachowo i kompleksowo.

Biuro aktywnie współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie co ugruntowało i potwierdziło silną pozycję na rynku oraz profesjonalizm. Współpraca z CIOP-PIB zaowocowała przyznaniem certyfikatu eksperta ds. BHP certyfikowanego przez ten Instytut 26 listopada 2004 r.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej przybliżą Państwu działalność Biura Doradczo-Usługowego BHP i zachęcą do nawiązania współpracy z naszym Ośrodkiem.

Przewiń do góry