Biuro Doradczo-Usługowe BHP oferuje swoje usługi w zakresie doradztwa:

BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

Proponujemy między innymi:

  • doradztwo z zakresu bhp
  • weryfikację i uzupełnianie dokumentacji związanej z BHP
  • prowadzenie dokumentacji powypadkowej pracowników
  • szkolenie nowo zatrudnionych pracowników w ramach szkolenia wstępnego ogólnego
  • pomoc w dokonaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  • opracowywanie analiz i statystyk związanych z bhp w miarę potrzeby
  • reprezentowanie „Zleceniodawcy” w ww. sprawach przed PIP, PIS, PSP i innymi w razie potrzeby
  • kontrolę stanowisk pracy
  • informowanie o stwierdzonych zagrożeniach
  • doradztwo w opracowywaniu regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących bhp i ppoż.
  • ocenę ryzyka zawodowego

DORADZTWA:

DORADZTWA PRAWNEGO:
stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 

PRAWA PRACY:
sprawy wynikające ze stosunków pracodawca – pracownik oraz relacji pracodawca – instytucja /np. Sąd Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Urząd Skarbowy/

 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
doradztwo i sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenie emerytalno-rentowe

 

PRAWA CYWILNEGO:
sporządzanie i pomoc w zawieraniu umów cywilnoprawnych, sporządzanie pism procesowych.

Przewiń do góry