Ochrona Przeciwpożarowa

Prawidłowe zachowanie podczas zagrożenia pożarem, może do minimum ograniczyć straty materialne a przede wszystkim uratować zdrowie i życie. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w firmach, instytucjach, zakładach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Korzyści ze szkolenia to: zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do organizowania działań ewakuacyjnych oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, poznanie specyfiki zagrożenia pożarowego w obiektach, stosowanych systemów zabezpieczenia ppoż. oraz procedur ewakuacyjnych.

Szkolimy używając profesjonalnego

– symulatora pożarów: praktyczne ćwiczenie na „żywym” ogniu gdzie uczestnicy szkolenia mogą poczuć gorące płomienie a tym samym stwarzamy rzeczywiste warunki pożaru – jest gorąco od płomieni, a pożar gaśnie jeśli jest prawidłowo gaszony,

– namiotu do ćwiczenia ewakuacji: który podczas szkolenia wypełniony jest gęstym sztucznym dymem. Wejście do niego powoduje, że jest ograniczona widoczność, która robi duże wrażenie i uzmysławia, uczestnikom w jakich warunkach mogą się znaleźć w czasie pożaru. Dym jest całkowicie bezpieczny dla uczestników i posiada pozytywną opinię PZH).

Przewiń do góry