Ocena ryzyka zawodowego

Środowisko pracy kształtowane jest przez szereg czynników, także szkodliwych dla zdrowia a nawet życia. Zatem prawie każda praca związana jest z ryzykiem zawodowym, czyli prawdopodobieństwem wystąpienia takich niepożądanych zdarzeń takich jak wypadki lub choroba zawodowa.

Chcąc pomóc pracodawcom w wypełnieniu powyższego obowiązku, Biuro Doradczo-Usługowe BHP występuje z ofertą wykonania oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie w oparciu o następującą procedurę.

  • Powołanie zespołu oceniającego ryzyko zawodowe
  • Przegląd stanowisk pracy
  • Klasyfikacja czynności wykonywanych na stanowisku

  • Identyfikacja zagrożeń
  • Analiza ryzyka zawodowego

  • Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego
Przewiń do góry