Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w Budownictwie

W dniach 26-27 października 2023 r. w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy w Budownictwie”, której organizatorami byli: Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Katedra Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Celem konferencji była promocja bezpiecznej pracy na placach budowy oraz przybliżenie jej uczestnikom najnowszych osiągnięć i zmian w obszarach naukowym i technicznym zachodzących w tej tak ważnej dziedzinie życia. Podczas konferencji wystąpili przedstawiciele instytucji państwowych, stowarzyszeń naukowych i specjalistycznych przedsiębiorstw, których referaty były polem do dyskusji oraz wymiany poglądów dotyczących tej tak ważnej dziedziny wiedzy i życia. Na zaproszenie dr. hab. inż. Wojciecha Drozda, prof. PK miałem zaszczyt i przyjemność wygłosić referat pt. Wypadek przy pracy a eksperyment rzeczoznawczy w opinii biegłego sądowego. „[…] Tak więc eksperyment rzeczoznawczy ma swoje granice. Z tego powinien sobie zdawać sprawę każdy, kto go przeprowadza. Uzyskane wyniki należy przyjmować za prawdopodobne, a nie pewne natomiast rozstrzygnięcie w tej sprawie leży w gestii organu procesowego.” – zachęcam do zapoznania się z referatem wygłoszonym we Wrocławiu, opublikowanym w Przeglądzie budowlanym.

Przewiń do góry