„Niepełnosprawni pośród nas”

W dniu 21.03.2024 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odbyło się seminarium skierowane jest do osób, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z problematyką osób niepełnosprawnych. W seminarium uczestniczyli przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji: MRPiPS, PFRON, ZUS, Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych Fundacji „Adapa”, Sieci Ekspertów ds. Osób Niepełnosprawnych, Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Sieci Branżowych Konsultantów ds. BHP. 

Podczas seminarium oraz w debacie dotyczącej nowych projektów zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych do podjęcia w VII etapie programu wieloletniego zostały podjęte tematy dotyczące form wsparcia oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. W drugiej części spotkania – warsztaty dotyczące praktycznego wykorzystywania narzędzi opracowanych w Instytucie, mających na celu wspieranie osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy. Jako jeden z prelegentów w trakcie krótkiej prezentacji „Niepełnosprawni pośród nas” miałem przyjemność przedstawić działania ze strony bhp na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Przewiń do góry