ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W SZPITALU

W większości pożarów, które powstają w obiektach ochrony zdrowia, zachodzi konieczność nagłej ewakuacji chorych. Wynika to z bezpośredniego zagrożenia pożarem lub na skutek rozprzestrzeniania się dymów i gazów wydzielanych w czasie palenia. Zakres ewakuacji bywa jednak różny w zależności od sytuacji lokalnej i rodzaju pożaru. Czasem sprowadza się, to do wyniesienia lub wyprowadzenia kilku pacjentów […]

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Co roku w Tydzień Bezpieczeństwa angażują się wszystkie budowy Mostostal Warszawa. W tym szczególnym czasie, pracownicy firmy w całej Polsce biorą udział w szeregu aktywności, które mają przypominać o znaczeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, promują bezpieczne i odpowiedzialne zachowania, jak i stwarzają świetne warunki do tego, żeby zrobić przegląd wiedzy i zaktualizować ją o najświeższe […]

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

W Szczucinie w dniu 30.06.2020 r. o godz. 13:00 Biuro D-U BHP przeprowadziło praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Za przebieg ćwiczeń odpowiadał Dyrektor przedszkola. Celem akcji było nabycie przez dzieci oraz personel umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie się z zasadami bezpiecznej zorganizowanej ewakuacji pozbawionej elementów paniki. Zakres i przebieg […]

LAUREAT PLEBISCYTU OSOBOWOŚĆ ROKU

Polska Press sp. z o.o. chce nagrodzić osoby, które w 2019 r. wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. Tytuły Osobowość Roku Gazeta Krakowska i Dziennik Polski przyzna w pięciu kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, polityka – samorządność i społeczność lokalna, biznes oraz nauka. W kategorii „DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA” Kolegium Redakcyjne nominowało Andrzeja […]

POTWIERDZENIE KOMPETENCJI

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2020 rok. Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań […]

ŁAWNIK SĄDOWY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art.160 §1 i art. 163 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. […]

KONFERENCJA ATESTU – ZEGRZE

W dniach 19-22.11.2019 r. w Zegrzu odbyła się już 12. ogólnopolska konferencja ATESTU. Podczas konferencji korzystając z wiedzy uznanych ekspertów z różnych dziedzin prelegenci wskazywali skuteczne i praktyczne środki redukcji ryzyka zawodowego. Są one wielorakie i w różny sposób można wdrażać je w firmach. W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli temat zarządzania bhp i jaka jest […]

EGIDA 2019

17 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się ćwiczenia EGIDA ‘19, w których udział wzięli rezerwiści z powiatu dąbrowskiego. Ćwiczenia te miały na celu praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Policjanci w praktyczny sposób sprawdzili, jak działa system […]

CZYNNIK LUDZKI A KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

W dniach 14-16.10.2019 r. odbyła się VIII edycja Konferencji Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa zorganizowana przez PROMOTOR BHP pod patronatem honorowym Wyższego Urzędu Górniczego oraz patronatem merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Katowicach Przemysł Górnictwo oraz Grupy Celsa Huta Ostrowiec, która zgromadziła blisko 100 uczestników. Głównym celem Konferencji było budowanie wyższego poziomu bezpieczeństwa […]

Przewiń do góry