Pokazy pierwszej pomocy w ramach wydarzenia „Szanuj zdrowie”

            „Szanuj zdrowie” to wydarzenie, jakie 21 października 2021 r. odbyło się w Szkole Podstawowej w Lisiej Górze, zorganizowane we współpracy z Okręgowym Inspektoratem w Krakowie (oddział w Tarnowie), KRUS, KMP oraz PSP w Tarnowie, OSP Lisia Góra a także z Biurem D–U BHP Andrzej Dziedzic.             Celem wydarzenia było uświadomienie uczniom, jak ważne jest […]

Osobowość roku 2019

W dniu 9.07.2021 r. Polska Press sp. z o.o. nagrodziła osoby, które w 2019 r. wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. Tytuły Osobowość Roku Gazeta Krakowska i Dziennik Polski przyznaje w pięciu kategoriach: kultura, działalność społeczna i charytatywna, polityka – samorządność i społeczność lokalna, biznes oraz nauka. Jednym z laureatów kategorii „DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I […]

Bądź bezpieczny

„Bądź bezpieczny” – pod takim tytułem Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizował dla młodzieży pokaz z pierwszej pomocy oraz prelekcje z bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz nad akwenami wodnymi przed zbliżającymi się wakacjami.  Pokaz z pierwszej pomocy miał przekonać uczestników happeningu, że ratowanie życia ludzkiego nie jest trudne, ale wymaga przełamania strachu […]

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W SZPITALU

W większości pożarów, które powstają w obiektach ochrony zdrowia, zachodzi konieczność nagłej ewakuacji chorych. Wynika to z bezpośredniego zagrożenia pożarem lub na skutek rozprzestrzeniania się dymów i gazów wydzielanych w czasie palenia. Zakres ewakuacji bywa jednak różny w zależności od sytuacji lokalnej i rodzaju pożaru. Czasem sprowadza się, to do wyniesienia lub wyprowadzenia kilku pacjentów […]

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Co roku w Tydzień Bezpieczeństwa angażują się wszystkie budowy Mostostal Warszawa. W tym szczególnym czasie, pracownicy firmy w całej Polsce biorą udział w szeregu aktywności, które mają przypominać o znaczeniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, promują bezpieczne i odpowiedzialne zachowania, jak i stwarzają świetne warunki do tego, żeby zrobić przegląd wiedzy i zaktualizować ją o najświeższe […]

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

W Szczucinie w dniu 30.06.2020 r. o godz. 13:00 Biuro D-U BHP przeprowadziło praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Za przebieg ćwiczeń odpowiadał Dyrektor przedszkola. Celem akcji było nabycie przez dzieci oraz personel umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie się z zasadami bezpiecznej zorganizowanej ewakuacji pozbawionej elementów paniki. Zakres i przebieg […]

POTWIERDZENIE KOMPETENCJI

Podczas ostatniego spotkania roboczego członków Sieci Ekspertów ds. BHP odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje ekspertów ds. bhp certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie na 2020 rok. Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań […]

ŁAWNIK SĄDOWY

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art.160 §1 i art. 163 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. […]

KONFERENCJA ATESTU – ZEGRZE

W dniach 19-22.11.2019 r. w Zegrzu odbyła się już 12. ogólnopolska konferencja ATESTU. Podczas konferencji korzystając z wiedzy uznanych ekspertów z różnych dziedzin prelegenci wskazywali skuteczne i praktyczne środki redukcji ryzyka zawodowego. Są one wielorakie i w różny sposób można wdrażać je w firmach. W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli temat zarządzania bhp i jaka jest […]

Przewiń do góry