III Gminna Konferencja Profilaktyczna

14.12.2023 r. w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się III Gminna Konferencja Profilaktyczna, której celem było podniesienie świadomości o zagrożeniach, pokazanie problemu, z którym musimy sobie radzić w naszych społecznościach a przez to zmniejszenie ich liczby. Komendant Powiatowy Policji podinsp. J. Kmieć przedstawił działania profilaktyczne I prewencyjne skupione na terenie powiatu dąbrowskiego. Sędzia Sądu Rejonowego K. Czochara w prelekcji „Prawnokarne konsekwencje uzależnień” omówił szczegółowo zmiany jakie w ostatnim okresie zostały wprowadzone do naszego prawodawstwa dotyczące sankcji karnych popełnienia przestępstw związanych z alkoholem i narkotykami. Dr M. Chrabąszcz swoje wystąpienie poświęciła promocji książki „Lokalna profilaktyka i prewencja wobec wyzwań cywilizacyjnych”. W prelekcji podkreśliła jak ważna jest profilaktyka i przeciwdziałanie wobec rosnących zagrożeń współczesnego świata np. cyberprzemoc, łatwość dostępu do nieodpowiednich treści dla młodych użytkowników a co się z tym wiąże traumatyczne przeżycia, brak poczucia bezpieczeństwa, agresja. A mi przypadł temat „Alkohol i inne używki przyczyną wypadków przy pracy. Działania prewencyjne podejmowane przez pracodawcę”. W Polsce, według definicji ustawowej, tj. art. 46.1. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy (C2H5OH ) pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu”. Napoje alkoholowe dzielone są na piwa, wina oraz alkohole spirytusowe. Alkohol wpływa m.in. na zdolności psychomotoryczne (zaburzenia równowagi, mówienia i myślenia, spadek koncentracji, upośledzenie koordynacji ruchowej, pogorszenie zdolności postrzegania zagrożeń i inne). Nadmierne i długotrwałe spożywanie alkoholu może prowadzić do wystąpienia alkoholowego uszkodzenia wątroby, mięśnia sercowego i mózgu. Zwiększone ryzyko możliwości wystąpienia wypadku pod wpływem alkoholu wynika m.in. ze zmniejszonej koncentracji i z ograniczenia zdolności poznawczych, opóźnienia w podejmowaniu decyzji i działań mogących zapobiec powstaniu wypadku.

Przewiń do góry