Tydzień Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Skwiruta w Proszówkach.

W dniu 13.10.2022 r. na zakończenie tygodnia bezpieczeństwa w Szkole organizatorzy, tj. Dyrekcja Szkoły oraz Państwowa Inspekcja Pracy, zorganizowali dla uczniów liczne pokazy i prelekcje związane z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwie rolnym (KRUS), wpływem narkotyków na zdrowie (PSSE), bezpieczeństwem w ruchu drogowym (POLICJA), pierwszą pomocą i samoobroną (BIURO D-U BHP). Uczestnicy warsztatów otrzymali ulotki i gadżety od Policji, KRUS, PIP, CIOP-PIB, Biura D-U BHP, PSSE. A wszystko zaczęło się od próbnej ewakuacji i pokazów Państwowej Straży Pożarnej. Po pokazach PIERWSZOKLASIŚCI zostali pasowani na UCZNIÓW przez Wójta Gminy Bochnia Marka Bzdek . Podsumowaniem Tygodnia Bezpieczeństwa było wręczenie nagród w konkursie plastycznym i spocie filmowym promującym bezpieczeństwo. Nagrody najlepszym wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Józef Bajdel.

Przewiń do góry