Prace na wysokości – szkolenie

Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, a upadek
z wysokości jest częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Przystępując do prac, przy których grozi upadek z wysokości, należy w zależności od charakteru prac wybrać metodę gwarantującą bezpieczne ich wykonanie, a także dobrać zespół pracowników mających stosowne umiejętności i doświadczenie. Dlatego co jakiś czas warto przypomnieć sobie podstawowe techniki zabezpieczenia prac na wysokości.

Przewiń do góry